NHỨT THỜI PHẬT
TẠI XÁ VỆ QUỐC (41-42)

Kinh A Di Đà